De Waag

De Waag is thans ingericht tot café restaurant en maakt onderdeel uit van de historische haven Stadswandeling.

 

De Waag Hoorn

  Navigatie instellen

Roode Steen 8

1621 CV Hoorn

Historie De Waag

Het waaggebouw is in 1609 gebouwd naar ontwerp van architect en beeldhouwer Hendrick de keyser.

De weegschalen zijn op één na verwijderd. Door weging van de producten in het openbaar was het juiste gewicht gewaarborgd. De weging geschiedde echter tegen betaling van een accijns, die ten goede kwam aan de gezagsdrager van het gebied. Aan de voorgevel beneden hangt nog een klokje dat de opening en sluiting van de Waag aankondigde.

Parkeren

Parkeeradvies

Roode Steen

Historische haven Stadswandeling

Fiets en wandelroutes

U gaat nu het Grote Oost in naar het Foreestenhuis