Foreestenhuis Hoorn

 

Foreestenhuis Hoorn

Navigatie instellen

Grote Oost 43

1621 BR Hoorn

In het Foreestenhuis, woonde Nanning van Foreest. Hij was in 1724 behalve burgemeester van Hoorn ook bewindhebber van de West-Indische Compagnie

Hiernaar verwijzen de roedenbundels in het balkonhek. Een dergelijke bundel bestaande uit houten roeden rond een bijl was in de klassieke oudheid een symbool van de hogere magistraten. In het midden van de kroonlijst zien we het wapen van de familie Van Foreest.

Rijkste inwoner

Nanning van Foreest was verreweg de rijkste inwoner van de stad Hoorn. Blijkens het belastingkohier had hij vijf personen in dienst als huispersoneel, een koets met vier paarden en een buitenplaats (’Over-Rijp‘ in de Beemster). Na zijn overlijden woonde in het Foreestenhuis onder meer zijn dochter Agatha.

In 1775 trouwde zij met haar huisknecht Jan Schenk van roomse afkomst, een groot schandaal in die tijd.

Historische haven Stadswandeling

Fiets en wandelroutes

U loopt nu verder de straat uit naar de Oosterkerk 

 

 

 

VOC wandelroute

Havenkwartier