Biomarkt en Kadetjesland

 

Blokker

 

Kadetjesland

Navigatie instellen op

Kloosterhout 1 - 2

1695 JC Blokker

Tussenstop 6 in de FUNinHOORN fietsroute. Lees meer hieronder

Biomarkt Mak Blokweer

 

Kadetjesland, Natuurpark, Kijkboerderij, Tuinen en Natuurspeeltuin

Toegang GRATIS

Kom in West-Friesland in het unieke natuurpark Blokweer vlakbij Hoorn genieten in het Theater van het landschap. In bezoekerscentrum de Molshoop maakt Maks de Mol je wegwijs in de cultuurgeschiedenis, de agrarische kringloop en het ecologisch landschapsbeheer.

MAK Blokweer streekmarkt met biologische en/of duurzame producten.

Van 10:00 tot 16:00 uur. 

Biomarkt

Van maart

tot november elke laatste zondag van de maand

Kadetjesland

Naast Mak Blokweer ligt een heel oud stuk grasland in de vorm van een kadetje. Het karakteristieke en nog niet door ruilverkavelingen geŽgaliseerde profiel van het kadetjesland bestaat uit vier bolle stroken land (kadetjes) gescheiden door drie in de lengterichting van het perceel gegraven (voormalige) greppels. De kadetjesstructuur is ontstaan door het eeuwenlang uitbaggeren van de greppels en sloten en het met de baggerspecie ophogen van het land ter verbetering van de afwatering. Het nagenoeg rechthoekige stuk grond is ongeveer 75 meter breed en 125 meter lang. 

 

Na tussenstop 6 gaat U naar Stolpboerderij Buitenrust, dat is rechts naast Kadetjesland.

 

 

 

Blokker