Max Blokweer

 

Blokker

 

Foto: M. Blokweer (Blokker)

 

Biomarkt

 

Kadetjesland, Natuurpark, Kijkboerderij, Tuinen en Natuurspeeltuin

 

Tussenstop 6 in de FUNinHOORN tour. Lees meer hieronder

Toegang GRATIS

 

Kloosterhout 1 - 2

1695 JC Blokker

Kom in West-Friesland in het unieke natuurpark Blokweer vlakbij Hoorn genieten in het Theater van het landschap. In bezoekerscentrum de Molshoop maakt Maks de Mol je wegwijs in de cultuurgeschiedenis, de agrarische kringloop en het ecologisch landschapsbeheer.

MAK Blokweer streekmarkt met biologische en/of duurzame producten.

Van 10:00 tot 16:00 uur

 

Dit jaar is de markt uitgebreid met extra kramen. 

Biomarkt

Van maart

tot november elke laatste zondag van de maand

FUNinHOORN tour

Met o.a. Kadetjesland

 

Nummer 6 in de route

Fietsroute

15 km

Kadetjesland

Naast Max Blokweer ligt een heel oud stuk grasland in de vorm van een kadetje. Het karakteristieke en nog niet door ruilverkavelingen geŽgaliseerde profiel van het kadetjesland bestaat uit vier bolle stroken land (kadetjes) gescheiden door drie in de lengterichting van het perceel gegraven (voormalige) greppels. De kadetjesstructuur is ontstaan door het eeuwenlang uitbaggeren van de greppels en sloten en het met de baggerspecie ophogen van het land ter verbetering van de afwatering. Het nagenoeg rechthoekige stuk grond is ongeveer 75 meter breed en 125 meter lang. 

Max Blokweer

Openingstijden

 

Faciliteiten

 

Bereikbaarheid

FUNinHOORN interactief.

Zeg hoe je het vindt !

 

Blokker